hizmetlerimiz

Akustik Rapor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, taslaklar üzerinden yazılı olarak ve çalıştaylarda sözlü olarak görüş bildirdiğimiz ve nihayet 31 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca tüm binaların yönetmeliğe uygun şekilde akustik projelerinin yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan mimari akustik rapor ve detaylı akustik projelerin ilgili idarelere yapı ruhsatı başvuruları esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Sektörde öncü bir firma olarak kurulduğumuz günden bu yana yüksek lisans dereceleri akustik alanında olan tecrübeli mimar ve mühendislerimiz ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çatısı altında nitelikli akustik hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Mevcut hizmetlerimize ek olarak yeni çıkan yönetmelik ile birlikte mimari akustik rapor ve detaylı akustik projelerin hazırlanması hizmetlerini de hizmet kapsamımıza almış bulunmaktayız. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış kurumlardan alınacak sertifikasyon ile ilgili sürecin tamamlanması planlanmaktadır.

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Eki 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği 


Mimari Akustik Rapor hangi tipteki yapılar için isteniyor?

  • Konut işlevine sahip bir bodrum katı ve çatı arası hariç yedi kata kadar olan yeni projelendirilecek binalar,
  • Konutlar haricinde toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen ve iki kata kadar olan yeni projelendirilecek tüm binalar için Mimari Akustik Rapor hazırlanması gereklidir.  

Detaylı Akustik Proje hangi tipteki yapılar için isteniyor?

  • Konut işlevine sahip bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı yeni projelendirilecek binalar,
  • Konutlar haricinde toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ve ikiden fazla katlı yeni projelendirilecek tüm binalar,
  • Konut, ticari, ofis vb. işlevleri bir arada içeren yeni projelendirilecek karma kullanım binalar,
  • Konser, opera, tiyatro, performans, konferans salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren yapılar için Detaylı Akustik Proje hazırlanması gereklidir.

Türk Akustik Derneği’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Yönetmelik Mimarlara Ne Getiriyor?